Återbetalning Corona

 

Till alla er som har ett återkrav av inbetalda hyror;
 Vi har från första början sedan vi kunde konstatera att säsongen för turismen på Åland kommer att bli ytterst minimal.
– Vårt beslut är att absolut samtliga som gjort en inbetalning för ett boende på Sandösund kommer att få sitt inbetalda belopp i retur när orsaken är reseförbud pga Corona.
– Vi har en förståelse för att många vill se sina krav på oss bli uppfyllda i brådrasket.
– Denna olycka som drabbat vårt samhälle kunde inte förutses i början av året.
– Som det lilla företag vi är har vi inte planerat för denna situation med en kassa reserverad för återbetalning av hyror.
– Vi har dock strategien klar framledes, vår personal som är redo att taga emot de gäster som nu kommer skall prioriteras vad gäller löner, med deras hjälp kommer vi att succesivt fylla på vår kassa som så småningom
  ger oss en möjlighet att göra återbetalning till dem vi skyldiga äro